Изпитване във фаза III за оценка на изследвани терапии при момчета на възраст 6-13 години с мускулна дистрофия на Дюшен

96-седмично, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изследване, последвано от 48-седмично отворено продължение за оценка на ефективността и безопасността на изследваните продукти SRP-4045 и SRP-4053 при пациенти с мускулна дистрофия на Дюшен.

Мускулна дистрофия на Дюшен

Мускулна дистрофия на Дюшен (наричана също Дюшен) е рядко, съкращаващо живота генетично разстройство, което засяга момчетата и води до разрушаване на мускулите им и загуба на издръжливост с течение на времето. Дюшен се причинява от конкретна генетична мутация (грешка) в гена, който кодира дистрофина. Дистрофинът е протеин, който играе ключова роля във функцията на мускулните клетки и ги предпазва от увреждане при свиване и отпускане на мускулите. Тези мутации в гена на дистрофина водят до липса на протеин дистрофин в мускулите. Без достатъчно дистрофин, мускулите постепенно отслабват, докато се стигне до етап, в който не могат да се движат изобщо, и в крайна сметка дишането и сърдечната функция се губят.

Дистрофин

Дистрофинът е протеин, от който мускулите ни се нуждаят, за да работят правилно. Дистрофинът играе ключова роля във функцията на мускулните клетки и ги предпазва от увреждане при свиване и отпускане на мускулите. Без дистрофин, мускулните клетки се увреждат и с течение на времето се заместват с остатъци от тъкан и мазнини.

Разбиране на дистрофиновия ген

Дистрофиновият ген се състои от 79 екзона (част от гена), които са свързани помежду си, за да дадат инструкции за създаването на дистрофина. Екзоните са като парчета от пъзел и трябва да се съчетават по определен начин. Когато екзоните се съчетаят правилно, организмът може да прочете инструкциите на гена, за да произведе протеина дистрофин. Подобно на липсващо парче от пъзел, ако в гена има грешки, като например изтриване на един или повече екзони, начинът, по който екзоните си пасват, може да бъде нарушен. Ако това е така, организмът може да не е в състояние да произвежда адекватно количество протеин дистрофин. Без правилно развитие на дистрофина, мускулните клетки се увреждат и отслабват с течение на времето.

Прескачане на екзон

Лекарството има за цел да прескочи определен екзон, за да възстанови връзката на гена на дистрофина. Тази техника се нарича „Прескачане на екзон“. Това прескачане позволява на тялото да произвежда съкратена форма на протеина дистрофин.

ОСНОВНИ:

ЕКЗОНИ

ПРОТЕИН

ЛИПСВАЩ ЕКЗОН

Изследователско изпитване на лекарство

ESSENCE ще проучи ефекта от всяко изследователско изпитване на лекарството, SRP-4045 (казимерсен) и SRP-4053 (голодирсен) спрямо плацебо. И при двете изследвания се използва техника, наречена „Прескачане на екзон“ и се оценяват в проучването ESSENCE като подход за подпомагане на мускулите да произвеждат по-кратка форма на протеина дистрофин и евентуално да забавят прогресията на Дюшен. На участниците в проучването ще бъде назначено едно изпитвано лекарство или плацебо..

Какво е плацебо и защо се използва в ESSENCE?

Плацебото е направено така, че да прилича на активното изследвано лекарство, но не съдържа никакво активно вещество. Изследователите използват плацебо, за да сравнят доколко безопасно и добре действа изпитвано лекарство при лица, лекувани с него, в сравнение с тези, които получават плацебо и стандартно лечение. В това проучване, както и в други проучвания на Дюшен, се използва плацебо група, тъй като тя се счита за златен стандарт от регулаторните агенции, които в крайна сметка могат да решат дали лекарствата са безопасни и ефективни.

Целта на ESSENCE е да се направи оценка на безопасността и ефективността на двете изпитвани лекарства с техника за прескачане на екзон при момчета с Дюшен, които могат да имат делеция, която подлежи на прескачане на екзон 45 или екзон 53.

Цел на ESSENCE:

Целта на проучването ESSENCE е да се оцени ефектът върху способността за ходене и мускулната функция на лицата, на които са назначени проучваните лекарства SRP-4045 (казимерсен) или SRP-4053 (голодирсен), в сравнение с лицата, назначени в плацебо група (тези, които не получават активното лекарство). 

Защо да обмислите записване в това изпитване?

Въпреки че не може да се обещае никаква полза от участието в клинично проучване, ние вярваме, че някои ползи могат да включват: 
  • Достъп до висококвалифицирани лекари с богат опит в лечението на Дюшен.
  • Възможност да допринесете за това, което е известно за прогресията на Дюшен.
  • Възможност да помогнете на другите, като допринесете за медицински изследвания, които могат да ускорят разработването на терапии за Дюшен.
  • Пациентите, които завършат плацебо-контролираната част от проучването, ще могат да участват в едногодишния отворен период, в който всички пациенти ще получават активното изпитвано лекарство.

Повече за изпитването:

ESSENCE е рандомизирано, плацебо-контролирано изпитване. Всеки участник в изпитването ще бъде разпределен на случаен принцип да получава активното изпитвано лекарство (SRP-4045 или SRP-4053, в зависимост от неговата възможност за прескачане на екзон) или плацебо. 

В проучването ще бъдат включени приблизително 222 участници в 3 групи въз основа на изпитваното лекарство, назначено в началото на изпитването. 

ГРУПА 1: SRP–4045

Участници с делеции, подлежащи на прескачане на екзон-45

ГРУПА 2: SRP–4053

Участници с делеции, подлежащи на прескачане на екзон-53

ГРУПА 3: Плацебо

Участниците, които потенциално могат да бъдат подложени на прескачане на екзон 45 или екзон 53 в това изпитване, са разпределени на случаен принцип да получават плацебо по време на изпитването

Какви са шансовете ми да получа активно изпитвано лекарство или плацебо?

В ESSENCE, нито участникът, нито лекарят, по проучването, ще знаят дали участникът е получил активното изпитвано лекарство или плацебо. През първите 2 години от изпитването, участникът има 66% шанс да получи активното изпитвано лекарство и 33% да получи плацебо. Всички участници ще получават активно изпитвано лекарство през последната година от изпитването (година 3). 

Какво трябва да правя по време на това изпитване?

Участниците в изпитването ESSENCE ще посещават центъра по проучването за инфузии, функционални оценки, медицински тестове и 2 биопсии по време на първоначалната 2-годишна плацебо-контролирана част на изпитването. Това ще бъде последвано от едногодишен отворен период, по време на който, всички пациенти ще могат да получават активното изпитвано лекарство.

Изпитването ESSENCE включва ежеседмични посещения, при които участниците ще получават инфузия на активно изпитвано лекарство или плацебо.

Освен това, на участниците периодично ще се взема кръв и ще се правят физикални прегледи в центъра.

Приблизително на всеки 12 седмици ще се провеждат функционални оценки, които включват тестове за изминато разстояние, други дейности, свързани с ходенето, мускулна сила, дишане, сърдечна функция и 2 биопсии. 

Кой е пригоден?

Съществуват допълнителни изисквания за участие, които ще бъдат разгледани с пациентите и техните семейства по време на процеса на скрининг.

*Делециите, които потенциално могат да се подложат на прескачане на екзон 45, включват, но не се ограничават до 12-44, 18-44, 44, 46-47, 46-48, 46-49, 46-53 или 46-55. 
*Делециите, които се поддават на прескачане на екзон 53, включват, но не се ограничават до 42-52, 45-52, 47-52, 48-52, 49-52, 50-52, 52 и 54-58.

Кой е не е пригоден?

Съществуват допълнителни изисквания за участие, които ще бъдат разгледани с пациентите и техните семейства по време на процеса на скрининг.

Често задавани въпроси

При рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, всеки участник се избира на случаен принцип (като хвърляне на монета) да получи или активното изпитвано лекарство, или плацебо. Плацебото е направено така, че да прилича на активното изследвано лекарство, но не съдържа никакво активно вещество.

Участниците в това изпитване ще имат 66% шанс да получат активното изпитвано лекарство и 33% шанс да получат плацебо по време на двойно сляпата, плацебо контролирана част от проучването (до 96 седмици).

Участниците, които завършат плацебо-контролираната част от изпитването, ще могат да участват в едногодишния отворен период на продължение. По време на отвореното продължение, всички пациенти ще получат активно изпитвано лекарство. Отворено означава, че всички участници получават активно проучвано лекарство (никой няма да е на плацебо).

Изследователите използват плацебо, за да сравнят доколко безопасно и добре действа изпитвано лекарство при лица, лекувани с него, в сравнение с тези, които получават плацебо и стандартно лечение. В това проучване, както и в други проучвания на Дюшен, се използва плацебо група, тъй като тя се счита за златен стандарт от регулаторните агенции, които в крайна сметка могат да решат дали лекарствата са безопасни и ефективни.

Установено е, че при 96-седмично лечение ще бъде възможно да се определи дали има значима промяна в 6MWT при сравняване на групата на активно лечение с тези, които са получавали плацебо.

Участниците в този диапазон на шестминутното разстояние за ходене са на етап от своя Дюшен, когато е най-вероятно да се прояви ефектът от лечението.

Не, на участниците няма да се заплаща за участието. Като цяло, разумните разходи, свързани с участието в изпитването, като транспорт, храна, хотели, ще бъдат предплатени или възстановени в съответствие с одобрената политика за пътуване за участници в изпитване. Информация може да бъде предоставена от лекаря по изпитването.

Участието включва седмични пътувания до центъра по проучването Допълнително пътуване може да се изисква за определени оценки на изпитването, ако те не могат да бъдат извършени в един и същ център за изпитване.

При всички лица ще бъде взета биопсия на нивото за първи прием на изпитваното лекарство (преди всяко лечение). Втора биопсия ще бъде взета на 48-а или 96-а седмица, общо две биопсии на участник. Това проучване ще измерва промяната в количеството на протеина дистрофин в мускулите след 48 седмици лечение в някои проби от мускулна биопсия, и след 96-седмично лечение при други. Тъй като SRP-4045 и SRP-4053 са предназначени да повишат нивата на дистрофин в мускулите, единственият начин да се докаже, че прескачането на екзона от SRP-4045 или SRP-4053 работи по предназначение, е да се изследват директно мускулите. Това не може да се проучи чрез изследване на кръв или урина, например.

Участието в това клинично изпитване може да продължи до 3 години. Има 96-седмичен двойно сляп плацебо-контролиран период, по време на който 66% от участниците получават активното проучвано лекарство, а 33% от пациентите получават плацебо. Плацебо-контролираният период е последван от до 48-седмичен отворен период, в който всички пациенти получават активно изпитвано лекарство.

Както при всички клинични проучвания, може да има рискове, свързани с възможните странични ефекти от приема на изпитваното лекарство и със стандартните медицински тестове, извършвани в рамките на изпитването при всяко посещение. По време на изпитването, може да се появи информация за възможните странични ефекти за участниците и тя ще бъде на разположение във формуляра за съгласие и трябва да бъде обсъдена лекаря по изпитването.

Как да науча повече?

За да разговаряте с някого, за да научите повече за проучването ESSENCE и да разберете дали Вашият син може да отговаря на условията, моля, натиснете тук, за да насрочите среща директно с квалифициран специалист за навигация на пациенти.

Ако имате общи въпроси относно изпитването или участието в него, можете също да се свържете със специалист за навигация на пациенти на SareptAlly@Sarepta.com

Изпитването ESSENCE активно набира пациенти в някои части на Европа, Азия и Северна Америка.

Намиране на местоположение на изпитване

Въведете местоположението си, за да намерите най-близкия център за клинични изпитвания.

Допълнителна информация можете да намерите на сайта ClinicalTrial.gov или за ЕС – на EudraCT, или да изпратите имейл на SareptaAlly@sarepta.com.

Вижте списък с местоположения, които в момента набират пациенти